Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)

Thứ Haingày 16/10/2023 

- BGH làm việc tại Trường

- 15h00 Họp Đảng ủy Trường. TP: Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Bangày 17/10/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Khai mạc truyền thông bình đẳng giới nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chủ đề “Bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ

- 14h00 PHT Thanh Hoàng dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT và hướng dẫn sử dụng VssID-BHXH số. Địa điểm: Hội trường BHXH Cần Thơ

Thứ Tư: ngày 18/10/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 15h00 Họp chuẩn bị tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 và Chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. TP: BGH, Trưởng/Phó PT các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, mời thầy Lâm Thành Công, cô Nguyễn Hồng Đan - Khoa GDMN, cô Thùy Dương - P.CTHSSV. Địa điểm: Phòng họp 1

- 16h00 Họp Hội đồng xét quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2024. TP: Theo QĐ số 576/QĐ-CĐCT ngày 11/10/2023. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Năm: ngày 19/10/2023

- BGH làm việc tại Trường

Thứ Sáungày 20/10/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 09h00: PHT Thanh Tâm dự Hội nghị “Những giải pháp mới và tiến bộ nhất trong ngành nước, Cơ hội kết nối hợp tác với những công ty hàng đầu của Đức”. Địa điểm: Khách sạn Ninh Kiều

- 09h00 Họp trao đổi về công tác Cố vấn học tập. TP: BGH, đại diện lãnh đạo Khoa, cô Thùy Dương - P.CT HSSV, Cố vấn học tập K46, K47, K48. Địa điểm: Giảng đường 1

- 14h00 Họp về việc Tham gia Hội chợ triển lãm “Thành phố Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển”. TP: BGH, PTPPT-P.TCHC, thầy Hiển Đạt - TP. P.KHHTDN-QT. Địa điểm: Phòng họp 2

- 15h00: Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2022-2023 và Họp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. TP: BGH, BCH Công đoàn, toàn thể Công đoàn viên và người LĐ. Địa điểm: Giảng đường 1. (Nam trang trang phục công sở, Nữ áo dài)

Thứ Bảy: ngày 21/10/2023

Chủ nhật: ngày 22/10/2023

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.