Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

Thứ Haingày 13/11/2023 

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 13h30 PHT Thanh Tâm dự Hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu. Địa điểm: Nhà biểu diễn Trung tâm văn hóa TPCT.

Thứ Bangày 14/11/2023

PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại Trường.

- 08h00 Họp về giải trình phương án tự chủ. TP: BGH, cô Thu - KHTV, lãnh đạo P.TCHC, đại diện lãnh đạo P.QLĐT. Địa điểm: phòng họp 2.

- 09h00 Họp về đấu thầu căn tin. TP: BGH, cô Thu - KHTV, cô Tiên - P.TCHC, thầy Nhật Minh - P.QTTH. Địa điểm: phòng họp 2

14h00 PHT Thanh Hoàng dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố.

Thứ Tư: ngày 15/11/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 08h30 Họp chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2023-2024. TP: BGH, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Mời thầy Công, cô Thùy Dương. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Năm ngày 16/11/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 và Họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Địa điểm: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.

- 16h00 Tổng duyệt khai giảng năm học 2023 - 2024. TP: BGH, cô Trúc, cô Tiên, thầy Công, thầy Toàn, cô Đan, cô Tiền, SV Ánh Linh (K.GDMN), Ban văn nghệ trường. Địa điểm: Giảng đường 2

- 18h30 Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam và chào đón Tân Sinh viên K48. TP: Mời Thành đoàn, Hội Sinh viên TP, Đảng uỷ-BGH trường, đại diện Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm, BCH Đoàn trường, Đoàn viên thanh niên. Địa điểm: Sân khấu ngoài trời

Thứ Sáungày 17/11/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 08h00 ngày 17/11/2023 Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. TP: Toàn thể GV, VC nhà trường; đại diện SV Trường và khách mời  theo KH số 548/KH-CĐCT. Địa điểm: Giảng đường 2

Thứ Bảy: ngày 18/11/2023

- 15h00 PHT Thanh Tâm dự Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023), Kỷ niệm 20 năm TPCT trực thuộc Trung ương (01/01/2004-01/01/2024). Địa điểm: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật CT.

Chủ nhật: ngày 19/11/2023

- 09h30 PHT Ngọc Trâm dự Lễ công bố thành lập tạp chí khoa học CTUT và Họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2982 -  20/11/2023). Địa điểm: ĐH KTCN

- 17h00 PHT Thanh Tâm dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày thành lập Trường (07/12). Địa điểm: Cơ sở 3, Trường CĐ Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.