Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)

Thứ Hai: ngày 30/10/2023

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam TPCT lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028. Địa điểm: Hội trường Công an TPCT.

- 14h00 BGH dự Hội nghị chuyên đề thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây; báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Địa điểm: Hội trường Thành uỷ

Thứ Ba: ngày 31/10/2023

- BGH làm việc tại Trường.

- 14h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp hệ chính quy năm 2023. TP: Thành viên Hội đồng theo QĐ số 373/QĐ-CĐCT ngày 20/7/2023. Địa điểm: Phòng họp 1 

- 15h00 Họp Hội đồng Trường. TP: Theo QĐ số 1119/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân TPCT về việc thành lập hội đồng Trường Cao đẳng Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027. Địa điểm: Phòng họp 1.

Thứ Tư: ngày 01/11/2023

- BGH Dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Quản trị An ninh và Quản trị An Ninh phi truyền thống năm 2023. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Thứ Năm ngày 02/11/2023

- BGH Dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Quản trị An ninh và Quản trị An Ninh phi truyền thống năm 2023. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Chương trình Diễn đàn thúc đẩy liên kết vùng trong thương mại điện tử khu vực Đồng bằng SCL và các tỉnh Đông Nam Bộ. Địa điểm: Hội trường Cầm Thi, Khách sạn Mường Thanh.

- 13h00 PHT Thanh Tâm dự Hội thảo “Cần Thơ - Trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL”. Địa điểm: Khách sạn TTC Cần Thơ.

Thứ Sáu: ngày 03/11/2023

- BGH: Dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Quản trị An ninh và Quản trị An Ninh phi truyền thống năm 2023. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Cần Thơ

- 08h00 Tập huấn về nghiệp vụ đăng tin, bài, ảnh trên website của các đơn vị. TP: PHT Thanh Hoàng, cô Giang - Trưởng khoa QTDL, PTB BBT, thành viên BTT phụ trách kỹ thuật và quản trị, các viên chức tham gia tập huấn, mời cô Ngọc Dung, cô Phương Hằng và cô Lan Hương khoa KTCN-MT. Địa điểm: Phòng máy 2

Thứ Bảy: ngày 04/11/2023

Chủ nhật: ngày 05/11/2023

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.