Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)

Thứ Hai: ngày 06/11/2023

- 06h55 Chào cờ. TP: Toàn thể GV-VC nhà trường và SV các lớp có giờ học. Địa điểm: Sân trường

- 08h30 Họp Giao ban. TP: BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: phòng họp 1

- 10h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH. Địa điểm: Phòng họp 1.

Thứ Ba: ngày 07/11/2023

- PHT Thanh Tâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 13h30 PHT PT Ngọc Trâm dự Lễ trao quyết định kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Địa điểm: Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

Thứ Tư: ngày 08/11/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 15h00 PHT Thanh Tâm Họp lệ Chi bộ tháng 11. Địa điểm: Phòng họp 1

- 15h00 Họp công nhận tốt nghiệp. TP: theo Quyết định số 382/QĐ-CĐCT ngày 21/7/2023 và mời cô Thùy Dương (P. CT HSSV). Địa điểm: phòng họp 1.

- 15h30 PHT Thanh Tâm dự họp triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2023. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Sở GD-ĐT

- 16h00 Họp cảnh báo học tập đối với sinh viên khóa 46, 47. TP: theo Quyết định số 381/QĐ-CĐCT ngày 21/7/2023 và mời cô Thùy Dương (P. CT HSSV) . Địa điểm: phòng họp 1.

Thứ Năm ngày 09/11/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 08h30 PHT Thanh Hoàng Họp lệ Chi bộ tháng 11. Địa điểm: Khoa CTPL - TC

- 09h00 Họp về việc thuyết minh Phương án tự chủ. TP: BGH, lãnh đạo Phòng TCHC, Cô Lệ Thu (KTT, P.KH-TV). Địa điểm: Phòng họp 2

- 15h00 PHT PT Ngọc Trâm Họp lệ Chi bộ tháng 11. Địa điểm: Thư viện Trường 

Thứ Sáu: ngày 10/11/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Hội nghị công bố kết quả thống kê năm 2023 và triển khai kế hoạch thống kê KH&CN năm 2024. Địa điểm: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ. 

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Khai mạc ngày hội việc làm cho ứng viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật năm 2023. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ việc làm TP Cần Thơ

Thứ Bảy: ngày 11/11/2023

Chủ nhật: ngày 12/11/2023

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.