Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)

Thứ Hai: ngày 26/12/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Thanh Tâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 09h00 Họp Hội đồng xét thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2022. TP: Thành viên Hội đồng theo QĐ số 724/QĐ-CĐCT ngày 23/12/2022. Địa điểm: Phòng họp 1

- 14h00 PHT Ngọc Trâm dự Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, CC, VC ở TPCT”. Địa điểm: Hội trường Thành ủy

Thứ Ba: ngày 27/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 09h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Tư: ngày 28/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 07h30 Hội nghị kiểm điểm Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ. TP: Đại biểu khách mời, Đảng ủy Trường. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Năm: ngày 29/12/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 08h30 PHT Thanh Hoàng dự trao thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2022. Địa điểm: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

- 14h00 PHT Ngọc Trâm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Địa điểm: UBND thành phố Cần Thơ

Thứ Sáu: ngày 30/12/2022

BGH làm việc tại trường

Thứ Bảy: ngày 31/12/2022

Chủ nhật: ngày 01/01/2023

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.