Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Thứ Hai: ngày 09/01/2023

- BGH làm việc tại trường

- 09h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC, PTKT. P.KHTV. Địa điểm: Phòng họp 2

- 14h00 Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022. TP: Đảng ủy, BGH, toàn thể Đảng viên. Địa điểm: Giảng đường 1 (Trang phục: đồng phục trường)

18h30 Họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023, Tuyên dương Sao Tháng Giêng toàn quốc và Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2021 - 2022. TP: Khách mời, Đảng ủy, BGH, BCH Đoàn-Hội, Sinh viên được tuyên dương. Địa điểm: Giảng đường 2

Thứ Ba: ngày 10/01/2023

- PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 06h00 Lễ 20 năm thành lập trường Đại học Đồng Tháp và 48 năm truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ giáo viên. TP: HT Trọng Sơn, PHT Thanh Tâm, TT LKĐT-TS. Địa điểm: Trường Đại học Đồng Tháp

- 08h30 PHT Thanh Hoàng họp lệ Chi bộ Pháp luật. Địa điểm: VP khoa CTPC-TC

- 15h00 HT Trọng Sơn họp lệ Chi bộ Hành chính. Địa điểm: Phòng họp 3

- 15h00 PHT Ngọc Trâm họp lệ Chi bộ Đào tạo. Địa điểm: Thư viện trường

Thứ Tư: ngày 11/01/2023

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 08h00 PHT Thanh Hoàng họp BCH Hội Văn nghệ dân gian TP Cần Thơ. Địa điểm: Bảo tàng TP Cần Thơ

- 08h00 Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2022 của Hội Khuyến học Trường. TP: Đảng ủy, BGH, lãnh đạo các đơn vị, Chi hội trưởng các Chi hội KH trực thuộc, CBKHXS và HVKHXS (theo QĐ số 01/QĐ-CĐCT ngày 03/01/2023 của Hiệu trưởng). Địa điểm: Phòng họp 1

- 09h30 Họp trao đổi công tác năm học 2022-2023 với các đơn vị khoa Ngoại ngữ, P.QLĐT, Trường THTH, Trường MNTH. TP: PHT Ngọc Trâm, lãnh đạo khoa Ngoại ngữ, P.QLĐT, Trường THTH, Trường MNTH. Địa điểm: Phòng họp 1

- 14h00 PHT Thanh Hoàng dự Họp mặt các văn nghệ sĩ tiêu biểu mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

Thứ Năm: ngày 12/01/2023

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Nam Cần Thơ (25/01/2013 – 25/01/2023). Địa điểm: Trường ĐH Nam Cần Thơ

Thứ Sáu: ngày 13/01/2023

- HT Trọng Sơn, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 09h00 PHT Thanh Hoàng họp mặt khoa GDMN. TP: GV, VC khoa GDMN. Địa điểm: Phòng họp 1

- 13h00 PHT Ngọc Trâm dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 của Đảng bộ Khối. Địa điểm: Hội trường các ban xây dựng Đảng

- 13h00 Ký kết họp tác giữa trường CĐ Cần Thơ và Viện ứng dụng khoa học Tâm lý - Giáo dục. TP: BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc. Địa điểm: Phòng họp 1

13h30 PHT Thanh Hoàng dự Tổng kết năm 2022 Hội Văn nghệ Dân gian TP Cần Thơ. Địa điểm: Bảo tàng TP Cần Thơ 

- 14h30 Họp thống nhất Quy chế Chi tiêu nội bộ và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường. TP: BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TN . Địa điểm: phòng họp 1

Thứ Bảy: ngày 14/01/2023

- 07h30 Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023. TP: Toàn thể viên chức, người lao động. Địa điểm: Giảng đường 1. Trang phục: Đồng phục trường ( Nữ áo dài, Nam áo sơ mi thắt cà vạt)

- 08h00 Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học liên thông khóa 2019-2020 liên kết với trường Đại học Đồng Tháp. Địa điểm: Giảng đường 2

Chủ nhật: ngày 15/01/2023

- 07h00 Thi kết thúc học phần Đại học liên thông các lớp liên kết với Đại học Đồng Tháp khóa 2021 - 2022. Địa điểm: Nhà học A2

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.