Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023)

Thứ Haingày 18/12/2023 

- BGH làm việc tại Trường

- 09h00 PHT Thanh Hoàng Họp Chi bộ Pháp luật đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm 2023. Địa điểm: Văn phòng khoa CTPL-TC

Thứ Bangày 19/12/2023        

- BGH làm việc tại Trường

 - 08h30 Họp Tiểu ban CTPL-TC. TP: PHT Thanh Hoàng và thành viên tiểu ban CTPL-TC. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Tư: ngày 20/12/2023

- PHT Thanh Tâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 08h30 Họp tiểu ban NN-MT-AN, TP:PHT PT Ngọc Trâm và thành viên tiểu ban NN-MT-AN. Địa điểm: Phòng họp 2

- 09h00 Họp phòng CT HSSV. TP: PHT Thanh Hoàng và thành viên phòng CT HSSV; mời thầy Tài, khoa CTPLTC. Địa điểm: Phòng họp 1

- 14h00 PHT Ngọc Trâm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ. Địa điểm: Ủy Ban nhân dân TPCT

Thứ Năm: ngày 21/12/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 08h00 Họp xét nâng bậc lương thường xuyên quý I/2024. TP: Thành viên Hội đồng theo QĐ số 359/QĐ-CĐCT ngày 17/7/2023. Địa điểm: phòng họp 2

- 08h30 Họp Đảng ủy về đánh giá viên chức lãnh đạo Trường, TP: Đảng ủy viên, BGH. Địa điểm: Phòng họp 2

- 10h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC. Địa điểm: phòng họp 2

- 14h00 PHT Thanh Tâm dự Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Địa điểm: Hội trường UBND TPCT

 Thứ Sáungày 22/12/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại Trường

- 05h30 PHT Thanh Tâm dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023). Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

- 15h30 PHT Thanh Hoàng dự Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023). Địa điểm: Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thứ Bảy: ngày 23/12/2023

Chủ nhật: ngày 24/12/2023

- 08h30 PHT Thanh Tâm dự Lễ ký kết hợp tác giữa BQL các Khu CX và CN Cần Thơ với các Trường ĐH, CĐ. Địa điểm: Trường Đại học KT - CN Cần Thơ

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.